Personale

Skovdiget har en nedskrevet personalepolitik indeholdende mål, strategier og fælles værdigrundlag.

Sko­v­di­gets ledel­se:

  • er ansvar­lig for at sik­re hel­he­den og bidra­ger til at det opfyl­des
  • har ansvar for den sam­le­de opga­ve­va­re­ta­gel­se i botil­bud­det
  • har ansvar for øko­no­mi­en hol­des inden­for den udmeld­te bud­ge­tram­me

Den enkel­te med­ar­bej­der:

  • er ansvar­lig for at sik­re hel­hed og bidra­ger til at det opfyl­des
  • er ansvar­lig for de opga­ver han/ hun vare­ta­ger
  • viser ansvar­lig­hed og selv­stæn­dig­hed i opga­ve­løs­nin­gen
  • har ansvar for, at opga­ve­løs­nin­gen har en høj fag­lig stan­dard
COLOURBOX12409310
intet_billede_3

Henrik Augustinus Bohm

For­stan­der

+45 50 15 90 15

henboh@gladsaxe.dk

intet_billede_3

Ninna Poulsen

Sted­fortræ­der

+45 29 71 17 33

ninpou@gladsaxe.dk

intet_billede_3

Mads Jørgensen

intet_billede_3

Lena Gullberg Strand

intet_billede_3

Dorte Beiskjær

intet_billede_3

Gry Holm Nielsen

intet_billede_3

Lissi Sørensen