Visitation

Et botilbud/bosted for voksne indenfor ASF

Hvis du som bor­ger har brug for et spe­ci­al-botil­bud, skal du ret­te hen­ven­del­se til din kom­mu­na­le sags­be­hand­ler som er behjæl­pe­lig med at udfyl­de ansøg­nings­ske­ma­er til det eller de til­bud du ønsker.

Visi­ta­tion til ledi­ge plad­ser i botil­bud­det Sko­v­di­get udfø­res i sam­ar­bej­de med:

Psy­ki­a­tri- Han­di­cap afde­lin­gen
Gladsaxe Kom­mu­ne
Råd­hu­set
2860 Søborg
Tlf.: 3957 5000

Skovdiget_2023_43